Pietje Bell goes on board – BoekieBoekie 2014

Laurianne-Houtman_PietjeBellGaatAanBoord_scan_wdka

Contribution for the BoekieBoekie StartAward 2014, belonging to the story ‘Pietje Bell goes on board’.

pietjebellaanboord-detail-mf
Detail.